Paano ko masusuri kung may bosyo/thyroid nodule/thyroid cancer ako?

 

Maaari mong ma-tsek kung may bosyo o thyroid nodules ka sa pamamagitan ng Neck Check. Maaari itong gawin kahit kalian sa pamamagitan lamang ng salamin at isang basong tubig.

 

Ang mga hakbang ay ang mga sumusunod:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hawakan ang salamin upang makita ang buong leeg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tumingala ng kaunti at tumingin sa ibabang banda ng iyong leeg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uminon ng isang lagok ng tubig at lunukin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habang lumulunok, pansinin kung may paglaki sa parte ng iyong leeg kung saan matatagpuan ang thyroid.

Ulitin ang Neck Check ng maraming beses kung kailangan. Kung sa tingin mo ay may abnormalidad,

kumonsulta na sa physician.

You can visit this website for how to do the Neck Check.

http://www.thyroidawareness.com/sites/all/files/AACEneck_LR.pdf

Kung mayroon kang goiter/thyroid nodule, maaaring humiling ng karagdagang pagsusuri ang iyong physician gaya ng TSH, thyroid hormone levels (T3 at T4), ultrasound o scan ng thyroid gland. Kung mayroong thyroid nodule, maaaring kumuha ng sampol gamit ang Fine Needle Aspiration Biopsy upang mawala lahat ng hinala ng kapahamakan.9

References: 9. American Thyroid Association. Goiter. Accessed from: http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/Goiter_brochure.pdf on August 2016. 10. American Thyroid Association. Thyroid Cancer. Accessed from: http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/ThyroidCancer_brochure.pdf on August 2016.

Like Us on Facebook

DISCLAIMER: This  is strictly for information purposes only. The information here is not medical advice and should not be treated as such.

If you have any questions about any medical matter, please consult your doctor.