Sino ang nanganganib na magkaroon ng problema sa thyroid?

 

Milyong-milyong mga tao ang nagkakaroon ng problema sa thyroid, lalo na ang mga kababaihan. Maaaring nanganganib kang magkaroon ng thyroid disorders kung:2,3

May lahi kayo ng pagkakaroon ng problema sa thyroid

Kulang ka sa iodine

May autoimmune disease ka gaya ng type 1 diabetes

Edad 50 o higit pa

Naoperahan sa thyroid

May Down’s o Turner’s Syndrome

Kung dati ng nagdaan sa radiaton o x-ray sa leeg

May lahing Asyano o Caucasian

References: 2. American Thyroid Association. ATA Hypothyroidism Booklet. Falls Church, VA 2003. 3. Roberts CG, Ladenson PW. Hypothyroidism. Lancet. 2004;363:793-803.

Like Us on Facebook

DISCLAIMER: This  is strictly for information purposes only. The information here is not medical advice and should not be treated as such.

If you have any questions about any medical matter, please consult your doctor.