Ano ang thyroid gland?

 

Ang thyroid ay isang maliit na organ na hugis paru-paro. Matatagpuan ito sa bandang ibaba ng gitnang parte in iyong leeg. Kadalasan ay tinatawag itong “master controller” ng metabolism dahil sa importansya nito sa ating kalusugan. Ang thyroid ay gumagawa, nag-iimbak at naglalabas ng thyroid hormones sa dugo. Ang thyroid hormones ay mahalaga sa normal na tungkulin ng ating katawan, nakakaapekto sa utak at iba pa nating organ.1

Reference: 1. American Thyroid Association. Thyroid Function Tests. 2005. Accessed August 2016.

Like Us on Facebook

DISCLAIMER: This  is strictly for information purposes only. The information here is not medical advice and should not be treated as such.

If you have any questions about any medical matter, please consult your doctor.