Ano ang mga panganib ng thyroid disorders sa pagbubuntis?

 

Tinatayang may higit na isa sa kada 20 buntis ay magkakaroon ng underactive thyroid (hypothyroidism) habang ngabubuntis.12

Karamihan sa mga kababaihan na may ganitong kondisyon ay hindi alam ang tungkol sa kanilang kalagayan dahil ang mga sintomas ay katulad ng sa pagbubuntis gaya ng pagdagdag ng timbang, pagkapagod, at pamamaga ng binti.12,13

Pagdagdag ng timbang

Pagkapagod

Pamamaga ng binti

References: 12. Fast Facts For Your Health. Thyroid Disease and Women. National Women’s Health Resource Center. Red Bank, NJ.2006 13. Stagnaro-Green A et al. Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and Postpartum. Thyroid. 2011.

Like Us on Facebook

DISCLAIMER: This  is strictly for information purposes only. The information here is not medical advice and should not be treated as such.

If you have any questions about any medical matter, please consult your doctor.