Ano ang lunas para sa hypothyroidism?

 

Ang hypothyroidism ay nagagamot sa pamamagitan ng pag babalanse ng lebel ng thyroid hormones sa dugo. Nagagamot ito sa pag-inom ng levothyroxine o kapalit ng thyroid hormone. Reresetahan ka ng iyong doktor depende sa iyong pangangailangan hanggang sa mabalanse ang thyroid hormones sa iyong katawan. Kailangang mabantayan ang iyong TSH upang masigurado nsa tama ang dami ng levothyroxine na iniinom mo.

Kapag hindi nagamot, ang hypothyroidism ay maaaring humantong sa katakot-takot na mga komplikasyon.6

Pagka-ospital

Mas mataas na presyon ng dugo at mataas na cholesterol levels (naaangkop sa mga panganib ng sakit sa puso)

Pagkabaog

Alzheimer’s disease (mas manganganib ang mga kababaihan)

References: 2. American Thyroid Association. ATA Hypothyroidism Booklet. Falls Church, VA 2003. 3. Roberts CG, Ladenson PW. Hypothyroidism. Lancet. 2004;363:793-803. 5. American Thyroid Association. Hypothyroidism. Accessed from: http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/Hypo_brochure.pdf on August 2016. 6. Garber et al. Clinical Practice Guidelines for Hypothyroidism in Adults: Cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association. Endoc Prac. 2012.

Like Us on Facebook

DISCLAIMER: This  is strictly for information purposes only. The information here is not medical advice and should not be treated as such.

If you have any questions about any medical matter, please consult your doctor.