Paano ko malalaman kung mayroon akong hypothyroidism?

 

Hindi kaaya-aya ang mga sintomas ng hypothyroidism at maaari itong makaapekto sa tingin sa sarili ng isang tao, sa trabaho, at buhay pamilya. Kabilang dito ay:2,3,5,6

Pagkapagod/pagkahilo

Madaling lamigin

Mabagal na tibok ng puso

Pagtaas ng timbang o hirap magbawas ng timbang (sa kabila ng maayos na dyeta at ehersisyo)

Matinding pagkalungkot o depresyon

Hirap dumumi

Pananakit ng mga buto-buto o masel

Manipis at marupok na buhok o mga kuko

Panunuyot ng balat

Pagtambok ng mukha, kamay at mga paa

Pagbaba ng libido

References: 2. American Thyroid Association. ATA Hypothyroidism Booklet. Falls Church, VA 2003. 3. Roberts CG, Ladenson PW. Hypothyroidism. Lancet. 2004;363:793-803. 5. American Thyroid Association. Hypothyroidism. Accessed from: http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/Hypo_brochure.pdf on August 2016. 6. Garber et al. Clinical Practice Guidelines for Hypothyroidism in Adults: Cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association. Endoc Prac. 2012.

Like Us on Facebook

DISCLAIMER: This  is strictly for information purposes only. The information here is not medical advice and should not be treated as such.

If you have any questions about any medical matter, please consult your doctor.