Ano ang hypothyroidism?

 

Sa hypothyroidism, hindi sapat ang nilalabas na thyroid hormones ng thyroid gland para maabot ang pangangailangan ng katawan. Dahil dito, bumabagal ang metabolismo kaya bumabagal din ang katawan sa mga tungkulin nito. Ang kadalasang sanhi ng hypothyroidism ay kakulangan ng iodine sa pagkain, naoperahang thyroid, autoimmune disease o radiation therapy sa thyroid.5

Reference: 5. American Thyroid Association. Hypothyroidism. Accessed from: http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/Hypo_brochure.pdf on August 2016.

Like Us on Facebook

DISCLAIMER: This  is strictly for information purposes only. The information here is not medical advice and should not be treated as such.

If you have any questions about any medical matter, please consult your doctor.