Ano ang lunas para sa hyperthyroidism?

 

Walang iisang lunas para sa hyperthyroidism. Ang angkop na lunas ay base sa sanhi, edad, kung gaano kalala ang kondisyon, at iba pang kadahilanan ng matutukoy ng iyong physician. 7,8

Maaari kang maresetahan ng antithyroid na gamot na pipigil sa kakayanan ng thyroid gland na gumawa ng bagong thyroid hormones. Sa mga mas malalang kaso, maaari kang sumailalim sa operasyon kung saan tatanggalin ang iyong thyroid (thyroidectomy) o radiation therapy upang bawasan ang function ng iyong thyroid tissue. Kung operasyon o radioactive iodine ang napili, ikaw ay sasailalim sa thyroid hormone replacement therapy dahil hindi na kayang gumawa ng sapat na thyroid hormone ng iyong katawan.

Kung hindi malulunasan, maaring mangyari ang mga nakamamatay na kondisyon. Maaaring humantong ito sa iregular na tibok ng puso at pagkabali ng mga buto dahil sa osteoporosis. Ang malalang kondisyon na tinatawag na thyroid storm ay maaaring ring maganap kung hindi makontrol ang hyperthyroidism.

References: 7. American Thyroid Association. Hyperthyroidism. Accessed from http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/Hyper_brochure.pdf on August 2016. 8. Bahn RS et al. Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis: Management Guidelines of the American Thyroid Association and the American Association of Clinical Endocrinologists. Endoc Prac. 2011.

Like Us on Facebook

DISCLAIMER: This  is strictly for information purposes only. The information here is not medical advice and should not be treated as such.

If you have any questions about any medical matter, please consult your doctor.