Paano ko malalaman kung may hyperthyroidism ako?

 

Maaaring mayroon kang hyperthyroidism kung nararanasan mo ang mga sumunsunod:7,8

Mabilis na pagtibok ng puso (kadalasang mas mataas sa 100 beats per minute.)

iregular na pagtibok ng puso, lalo na sa mga pasyente na higit 60 taong gulang

Nerbyoso o madaling mairita

Pagbawas ng timbang kahit walang pagbabago sa dyeta

Kapansin-pansing panlalaki ng mga mata (karaniwan sa Graves’ disease)

Mas madaling mainitan

Panghihina ng mga masel lalong-lalo na sa braso at hita

Sobrang pagpapawis

Madalas na pagdumi

Mas kaunti o mas madalang na regla

Panginginig ng mga kamay

Mabilis na paghaba ng kuko

Paglalagas ng buhok

Makinis at manipis na balat

References: 7. American Thyroid Association. Hyperthyroidism. Accessed from http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/Hyper_brochure.pdf on August 2016. 8. Bahn RS et al. Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis: Management Guidelines of the American Thyroid Association and the American Association of Clinical Endocrinologists. Endoc Prac. 2011.

Like Us on Facebook

DISCLAIMER: This  is strictly for information purposes only. The information here is not medical advice and should not be treated as such.

If you have any questions about any medical matter, please consult your doctor.