Ano ang lunas para sa bosyo/thyroid nodule/thyroid cancer?

 

Ang lunas para sa bosyo/thyroid nodule ay depende sa pag-aayos ng mga sanhi. Kung ito ay dulot ng iodine deficiency, marapat na sapat na iodized salt ang iyong gamitin ot maaari kang bigyan ng iodine supplements upang mabawasan ang pagbukol. Iyon lamang ay hindi nito matatanggal ng buo ang bosyo. Ang mga pasyente ng hypothyroidism na may Hashimoto’s Thyroiditis ay binibigyan ng thyroid replacement hormone.

 

Maaaring kailanganin ang operasyon para sa malalang kaso ng paglaki ng bosyo. Ang mapahamak na kaso ay ginagamot sa pamamagitan ng pagtanggal ng parte o ng buong thyroid gland na sinusundan ng therapy ng radioactive iodine upang tuluyang mawala ang natititrang thyroid tissue. Kasunod ng mga hakbang na ito, ang replacement therapy (levothyroxine) ay kailangan.

Reference: 9. American Thyroid Association. Goiter. Accessed from: http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/Goiter_brochure.pdf on August 2016.

Like Us on Facebook

DISCLAIMER: This  is strictly for information purposes only. The information here is not medical advice and should not be treated as such.

If you have any questions about any medical matter, please consult your doctor.